Ezicom

E-Com Office
Ezicom được khởi tạo với trách nhiệm thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME và các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống một cách nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm.

Hiện tại Ezicom đang kết hợp với Ươm Art hub nhằm tạo điều kiện cho nghệ sĩ có thêm một phương tiện để quảng bá và giới thiệu tác phẩm của mình tới khán giả một cách trọn vẹn hơn thông qua các kênh thương mại số.

Website: https://ezicom.com.vn/


“︎Ươm sẽ là nơi bạn muốn gieo trồng bất cứ điều gì, tụi mình sẽ cùng nhau làm nó!︎”


ƯƠM ART HUB 
42/58 Hoàng Hoa Thám, P7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Trái Đất.